سومین همایش بین المللی طراحی و اجرای استراتژی های سازمان

زمان:  23 و 24 شهریور ماه

سخنرانان :

آنتونیو رودریگرز

گابور جورج برت

آندرو کاکابادسه

کریس بسویک

جیمی اندرسون

 

موضوعات سخنرانی

 • طراحی استراتژی دریاچه آبی (بهینه سازی فرضیه ارزشی جاری)، دریای آبی (ورود به بازارهای گسترده تر) و اقیانوس آبی (خلق فرضیه ارزشی جدید) در سال ۲۰۱۷
 • معماری چهارچوب جدید استرانژی (چهارچوب تیر و کمان)(Slightshot)، مسیری نوآور برای ایجاد جریان مستمر آبهای آبی
 • چهارچوب جدید مدل نوآوری در سازمانها برای ایجاد ثبات، رشد سودآوری و بقاء از طریق ایجاد ایده ها، تجربیات و مدلهای جدید قدرتمند تجاری در سازمان
 • کاربرد مدل “VUCA” برای تصمیم گیری رهبران استراتژیک سازمان ها و راهکار های ایجاد سازمانهای نسل آینده توسط این رهبران
 • برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد از طریق کارت امتیاز متوازن
 • نهادینه سازی نوآوری در فرهنگ و DNA سازمان شما
 • نقش تکنولوژی در اجرای بهینه استراتژیها و تحول مستمر و باثبات سازمانی
 • انتخاب صحیح شاخصهای کلیدی عملکرد(KPI) برای اندازه گیری نتایج حوزه های کلیدی سازمان
 • ایجاد و توسعه فرهنگ مدیریت استراتژیک و عناصر آن
 • راهکارهای مدیریت بزرگترین دشمن استراتژی! فرهنگ سازمانی
 • و بسیاری دیگر…

 

فایل بروشور همایش