همکاران گرامی ارائه تمامی موارد زیر در هنگام تحویل به دفتر الزامی می باشد .

مدارک مورد نیاز برای الحاقیه ها :

 • فرم الحاقیه   ( دریافت فرم  همراه با گواهی پزشکی )
 • گواهی پزشکی ( در صورت معوق بودن و یا درخواست افزایش حق بیمه و یا برقراری پوشش )
 • توجه به بخشنامه های مربوط به الحاقیه ( افزایش ، تغییر روش ، بروزرسانی و …)
 • تا یکماه قبل از سررسید درخواست تحویل دفتر داده شود

 

مدارک مورد نیاز اعلام خسارت :

 • فرم اعلام خسارت ( دریافت فرم )
 • مدارک پزشکی مربوط به حادثه – به همراه دستور پزشک
 • صورتحساب بیمارستان یا اصل فاکتور ها
 • در صورت تصادف گزارش کلانتری و گواهی پزشکی قانونی لازم است

موارد فوق شامل مرور زمان نمی باشد بعد از تکمیل مدارک ذکر شده تحویل دفتر داده شود

اعلام نتیجه پرونده تا 40 روز بعد از ارسال مدارک

 

مدارک مورد نیاز سرمایه بیماری خاص :

 • اعلام خسارت اولیه ( شرح از بیمه گذار )
 • کلیه مدارک پزشکی و بیمارستانی ( بدون نیاز به ارائه فاکتور و صورتحساب )

اعلام نتیجه 40 روز بعد از ارسال مدارک

 

مدارک مورد نیاز به غرامت فوت :

 • شرح وسط بیمه گذار یا ذینفع
 • اصل گواهی فوت – جواز دفن –  شناسنامه باطل شده و شناسنامه ذینفع ها
 • در صورتی که فوت در اثر حادثه باشد ( تصادف ، نزاع و …) گواهی پزشکی قانونی و گواهی کلانتری

اعلام نتیجه پرونده تا 40 روز بعد از ارسال مدارک

 

مدارک مورد نیاز تغییر نماینده :

 • فرم تغییر نماینده
 • فرم گواهی پزشکی
 • فرم مخفف

توجه : بیمه نامه به روز نباشد و حداقل یکسال معوق داشته باشد

 

مدارک مورد نیاز برای تغییر بیمه گذاز :

 • فرم انتقال بیمه نامه
 • فرم گواهی پزشکی
 • پرسشنامه جدید

در صورت فوت بیمه گذار قبلی حتما گواهی فوت ضمیمه شود

 

مدارک مورد نیاز وام بیمه گذار :

 • فرم وام
 • کپی دفترچه حساب بانکی
 • کپی آخرین پرداخت دفترچه بیمه نامه ( بیمه نامه باید به روز باشد )

مدارک مورد نیاز برای بازخرید :

 • فرم بازخرید
 • اصل بیمه نامه و دفترچه ها
 • کپی کارت ملی بیمه گذار
 • کپی دفترچه حساب بانکی

 

مدارک مورد نیاز وام تجهیزات نمایندگان :

 • فرم مربوط به وام ( دریافت فرم )
 • ارائه فاکتور به مبلغ بیش از 4 میلیون تومان
 • نماینده کد دار باشد و 6 ماه بعد از دریافت کد کارمزد دریافت کرده باشد
 • نماینده  بیش از 50 بیمه نامه داشته باشد
 • بازپردخت از کارمزد به صورت ماهانه کسر می شود

مدارک مورد نیاز وام علی الحساب کارمزد :

 • تکمیل فرم  ( دریافت فرم )
 • یکسال از قرارداد نمایندگی گذشته باشد
 • بارپرداخت از کارمزد و حداکثر 24 ماه

 

مدارک مورد نساز درمان تکمیلی نمایندگان :

 • تکمیل فرم
 • اصل کلیه فاکتور ها همراه با دستور پزشک
 • مدارک تحویل شعبه داده شود و یک نسخه کپی یا اسکن نزد خود نگه دارید