همکاران عزیز می توانند در همایش های آتی که برگزار می شود شرکت کنند .

اولین همایش پیش رو :

سومین همایش طراحی و اجرای استراتژی سازمانی

اطلاعات همایش

دومین همایش : 

بازاریابی نوین و تحول کسب و کار ( رندی گیج – دوبی )

اطلاعات همایش