نمایندگانی که در انتظار آزمون بیمه مرکزی هستند و تا کنون موفق به اخذ گواهی نامه قبولی ازمون نشده اند، حداکثر تا ساعت 13 امروز اطلاعات زیر را تکمیل کنند: