[ux_banner height=”540px” bg=”1293″ bg_size=”orginal” bg_overlay=”rgba(18, 44, 160, 0.22)” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” bg_pos=”17% 46%” parallax=”3″]

[text_box width=”49″ width__sm=”80″ margin=”0px -10px 0px 0px” animate=”fadeInLeft” position_x=”100″ position_x__sm=”50″ position_y=”0″ position_y__sm=”50″]

بیمه عمر

پس انداز و آینده فرزندان

با نگاهی کوتاه به زندگی بیشتر انسانها در اکثر جوامع و تفکری عمیق به مشکلات و ناراحتی ها و نگرانیهای یک فرد از دوران کودکی تا جوانی ، به نتیجه ای قابل توجه می رسیم . نکته ای بسیار کوچک اما تاثیر گذار در آینده فرد . این نکته در موفقیتها و ناکامیهای یک فرد تاثیر مستقیم دارد . می تواند زندگی کودکی را با اختلاف بسیار زیاد تغییر دهد

[button text=”همین الان اقدام کنید” color=”success” size=”large” radius=”99″ expand=”0″ link=”https://pasargadinsurance.life/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”540px” bg=”1294″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.52)” bg_pos=”60% 16%” parallax=”3″]

[text_box width=”100″ width__sm=”82″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”5″ position_y__sm=”50″]

بیشتر مشکلات امروز زایده عدم برنامه ریزی گذشتگان ماست .                                                                قدیمترها  بسیاری بر این باور بودند که مسئولیت خانواده در خصوص فرزندان فقط محدود به تغذیه و کمی هم تربیت صحیح می باشد ،اما واقعیت چیز دیگری ایست .                                                                                تفکر صحیح به آینده فرد و اقدام در جهت ایجاد مسیری در جهت پیشرفت فرزندان از مهم ترین مسئولیتها خانواده می باشد .

[gap height=”44px”]

[button text=”همین الان اقدام کنید” color=”success” size=”large” radius=”99″ expand=”0″ link=”https://pasargadinsurance.life/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”470px” bg=”1296″ bg_overlay=”rgba(5, 0, 48, 0.42)” bg_pos=”39% 61%” parallax=”1″]

[text_box width=”89″ width__sm=”85″ parallax=”2″ position_x=”50″ position_y=”15″]

با برنامه ریزی امروز و زمانی که این کودک تازه متولد شده ،  میتوان زندگی این کودک و آینده شغلی ، اجتماعی و تحصیلی اورا در ۲۰ سال آینده تغییر داد . هیچ خانواده ای نیست که از کامیابی فرزندان خود خوشحال نشود . اما چون بسیاری از خانواده ها برنامه ای برای آن ندارند به ناچار کاری هم برای موفقیت فرزند خود نمی کنند .

[gap height=”37px”]

[button text=”همین الان اقدام کنید” color=”success” size=”larger” radius=”99″ depth_hover=”5″ expand=”0″ link=”https://pasargadinsurance.life/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”470px” bg=”1295″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(17, 7, 66, 0.42)” bg_pos=”100% 0%” parallax=”1″]

[text_box text_color=”dark” width=”82″ width__sm=”74″ position_x=”50″ position_y=”15″]

فرهنگ پس انداز در جامعه ما بسیار در سطح پایین است .بسیاری با این تفکر که به علت هزینه های بالای زندگی دیگر پولی برای پس انداز نمی ماند از این کار سر باز می زنند . اما این حقیقت بسیار مهمی است که هزینه های کودکی که امروزدر اوایل زندگی خود است بسیار کمتر از نوجوانی ۱۵ یا ۱۶ ساله است .

حال با همه این شرایط چه می توان کرد ؟

[gap height=”34px”]

[button text=”همین الان اقدام کنید” color=”success” size=”larger” radius=”99″ depth_hover=”5″ expand=”0″ link=”https://pasargadinsurance.life/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”500px” bg=”6799″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 185, 179, 0.91)”]

[text_box width=”98″ width__sm=”79″ parallax=”2″ position_x=”50″ position_y=”50″]

جواب بسیار ساده است :

پس انداز

اما این روند یک مشکل بزرگ دیگر هم دارد .وقتی پول را در بانک پس انداز می کنیم هر وقت خواستیم می توانیم برداشت کنیم . کافیست یک مشکل کوچک و یا یک جذابیت در خرید یک کالا باعث برداشت پول از حساب و از بین رفتن پس انداز گردد . مشکل بعدی این است که ما معمولا سخت عادت به انجام کاری می کنیم حال اگر این کار نیاز به میزانی خویشتن داری برای کنترل خود نیز داشته باشد .

[gap height=”67px”]

[button text=”همین الان اقدام کنید” color=”white” radius=”99″ link=”https://pasargadinsurance.life/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”14″]

[ux_banner height=”94%” bg=”8341″ bg_color=”rgba(16, 198, 239, 0.56)” bg_pos=”20% 60%” parallax=”2″]

[text_box text_color=”dark” width=”85″ width__sm=”61″ scale=”154″ scale__sm=”64″ position_x=”95″ position_y=”10″ text_align=”right”]

راه کاری در تمامی کشورهای دنیا به افراد جامعه ارائه می شود پس انداز کردن مقداری از پول و درآمد آنها در بیمه نامه های پس اندازی است . با توجه به شرایط این بیمه نامه ها و بلند مدت بودن  آنها و پوشش هاو مزایای  دیگری که این طرح بیمه ای دارد نه تنها باعث عادت کردن به پس انداز می شود بلکه یک انگیزه مضاغف برای انجام این کار نیکودر فرد ایجاد می کند . چرا که بیمه گذار نتیجه این عمل خود را در ۲۰ یا ۳۰ بعد در جداول نمونه ای که همراه بیمه نامه است مشاهده می کند

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”17″ padding=”0px 10% 0px 10%”]

[ux_banner height=”94%” bg_color=”rgb(255,255,255)” parallax=”2″]

[text_box width=”100″ scale=”170″ position_x=”50″ position_y=”50″]

با بیمه عمر فرهنگ نیکوی پس انداز در جامعه عمومیت بیشتری پیدا می کند . بیمه عمر پولهای کوچک ما را تبدیل به سرمایه هایی بزرگ در آینده می کند .سرمایه ای که فقط به خود شما و یا به آن شخصی که شما دوست داید تعلق دارد نه هیچ شخص و ارگان و سازمان دیگر .

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”450px” bg=”1297″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.63)” bg_pos=”27% 100%” parallax=”3″]

[text_box width=”84″ width__sm=”93″ parallax=”2″ position_x=”50″ position_y=”50″]

در کشور های پیشرفته دنیا بیمه عمر به هزینه ای ضروری در زندگی همه شهروندان آن کشورها تبدیل شده است . کارکردهای این بیمه نامه انقدر جذاب و ضروری است که حتی می توان گفت بدون داشتن آن انسانها شبها خواب درستی نخواهند داشت .

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”equal”]

[col span=”6″ span__sm=”17″ padding=”10% 10% 0px 10%” bg_color=”rgb(240, 240, 240)”]

همین الان اقدام کنید

و فرم مشاوره رایگان را تکمیل کنید تا مشاوران ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”15″]

[ux_banner height=”99%” bg=”8343″ bg_color=”rgb(157, 205, 64)” bg_pos=”56% 22%” parallax=”2″]

[text_box text_color=”dark” width=”56″ position_x=”70″ position_x__sm=”50″ position_y=”40″ position_y__sm=”35″ text_align=”left”]

درخواست مشاوره

  • Please enter a number from 0 to 65.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]