همکاران گرامی در این صفحه می توانید اطلاعات مربوط به وام ، بازخرید ، اعلام خسارت ، پرسشنامه و الحاقیه های تحویل داده شده و آگاهی از آماده شدن آنها را مشاهده کنید .

هر کدام از موارد در تب های جداگانه که در پایین صفحه مشخص شده است . و با فشردن همزمان کلید های (ctrl +f ) امکان جستجوی نام وجود دارد

 

جدول مراسلات 1401