وبینار کسب مهارت های رهبری

 

هزینه کلی وبینار برای دو جلسه 700 هزار تومان می باشد.

تخفیف ویژه (پرداخت هزینه یک وبینار)

ثبت نام زودهنگام تا یکشنبه 1400/6/14 فقط 250 هزارتومان

***اعضای کلاب از 30% تخفیف بیشتر برخوردار میباشند.

 

برای شرکت در وبینار فرم زیر را تکمیل نمایید: