{نام و نام خانوادگی:1} عزیز ثبت نام شما با موفقیت انجام شد

برای عوضیت در گروه واتسپ به لینک زیر مراجعه نمایید :

https://chat.whatsapp.com/Fo2lYhB5nlMIembogHyNVk