{نام و نام خانوادگی:1} عزیز، ثبت نام اولیه شما با موفقیت انجام شد. برای قطعی کردن ثبت نام خود مبلغ 2.200.000 تومان را به شماره کارت زیر واریز نمایید:

۵۰۲۲۲۹۱۰۷۰۰۷۵۷۴۰ ( علیرضا رجب، بانک پاسارگاد)

بعد از پرداخت وجه لطفا رسید پرداختی خود را به واتسپ خانم پورمهدی ارسال نمایید.

پشتیبانی خانم پورمهدی ۰۹۱۲۶۰۶۳۸۴۶