جهت شرکت در همایش به صورت مجازی و زنده 

وارد لینک زیر شوید 

ورود به همایش 

 

 جهت برقراری بهتر ارتباط با تلفن همراه یا تبلت نرم افزار  adobe connect  را نصب نمایید .
برای کامپیوتر از مرورگر گوگل کروم استفاده نمایید .

 

 

 

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .