خوبیش اینه که لازم نیست ریسک کنم وکار فعلیم رو رها کنم. می تونم بعداز ساعت کاریم به فروشندگی بیمه زندگی بپردازم. مطمئنم با استعدادی که من دارم به زودی درآمدش از کارفعلیم هم بیشتر میشه به زودی رئیس خودم خواهم بود، وقتشه خودمو نشون بدم…

بیمه پاسارگاد

نه سابغه کار میخواد نه آشنا و پارتی به کمک این شغل میتونم هزینه های دانشگاهم رو بپردازم
وقتی هم فارغ التحصیل شدم کسب و کار خودم رو دارم؟
چی بهتر از این؟

بیمه پاسارگاد

این شغل برای ی خانم شاغل یا خانه دار عااالیه چون ساعات کارش آزاده و میتونم بعد از کاهای خودم بهش بپردازم. وقتشه از استعدادام استفاده کنم، به زودی درآمد خوبی برای خودم خواهم داشت تازه خودم و خانواده ام هم تحت پوشش درمان تکمیلی قرار می گیریم …

بیمه پاسارگاد