همایش رهبری تغییر

platinum
رزرو صندلی در ردیف اول و دوم سالن
معرفی عمومي توسط مجری
پذیرایی ویژه نهار با اساتید
عکس یادگاری با اساتید
اهداي بسته آموزش غير حضوري به ارزش سه ميليون تومان
گواهينامه معتبر بين المللي از دانشگاه SSHE سوئيس
قيمت: دو ميليون و پانصد هزار تومان

vvip
رزرو صندلی در ردیف هاي ابتدايي سالن
اهداي بسته آموزش غير حضوري به ارزش دو ميليون تومان
پذیرایی ویژه نهار با اساتید
عکس یادگاری با اساتید
گواهينامه معتبر بين المللي از دانشگاه SSHE سوئيس
قيمت: يك و نيم ميليون تومان

vip
پذیرایی VIP نهار و دو وعده پذيرايي ميان وعده
اهداي بسته آموزش غير حضوري به ارزش يك ميليون تومان
گواهينامه معتبر بين المللي از دانشگاه SSHE سوئيس

قيمت: هفتصد هزار تومان

نقره اي
رزرو صندلي
پذیرایی ویژه نهار سلف سرويس و دو پذيرايي ميان وعده
اهداي بسته آموزش غير حضوري به ارزش پانصد هزار تومان
گواهينامه داخلي حضور در همايش

قيمت: پانصد هزار تومان

 

لازم به ذکر است ثبت نام زود هنگام ( تا روز شنبه 8 دی ماه ) برای نمایندگان گروه 901 بیمه پاسارگاد  در جایگاه  vip  و نقره ای شامل تخفیف خواهد بود .

ثبت نام زود هنگام ( تا شنبه )  vip   برای نمایندگان 350.000 تومان 

ثبت نام زود هنگام ( تا شنبه ) نقره ای  برای نمایندگان 300.000 تومان

 

شماره کارت جهت واریز

5022291072317744

به نام علیرضا رجب

 

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .