لطفا با تکمیل کردن فرم نظر سنجی زیر ما را در برگزاری همایش ها ی بهتر یاری نمایید 

 

  • نحوه ورود ، پذیرایی و ...